Uvijek težimo pronalasku kvalitetnih radnika! Iskoristite online prijavu, prijavite se i pobliže nam se predstavite. Kao moderna firma ne nudimo Vam samo fascinirajuće proizvode već i poslovni napredak.
servisni savjetnik

Ponuda zaposlenja

Rukovodilac servisa
Mehaničar
Servisni savjetnik

Slobodna prijava

Prijava

U slučaju da niste našli odgovarajuće zaposlenje, iskoristiti mogućnost slobodne prijave.
Prijava za
Osobni podaci
Dokumenti
"Shvatam da se lične i ne-lične informacije koje pružam mogu obraditi od strane BRCKOGAS u skladu sa Zaštita privatnosti i da se čuvaju isključivo u svrhu odgovora na vašu prijavu i ne proslijeđuju se trećim licima. "

Obrazovanje/praksa

Rukovodilac servisa